HOSTING DOMENY O NAS FAQ KONTAKT niedziela - 19 styczeń 2020
koszyk jest pusty ...
Wpisz nazwę domeny do transferu
www.

Aby dokonać transferu domeny:

Należy najpierw złożyć zamówienie na naszej stronie.
Po złożeniu zamówienia, na adres email otrzymają Państwo pełną informację w jaki sposób zakończyć procedurę transferu.

Uwaga:

W przypadku domen polskich nierejestrowanych w NASKu, podczas składania zamówienia muszą Państwo podać nam kod authinfo domeny. Mogą go Państwo uzyskać kontaktując się z obecnym rejestratorem (są to tajne kody, prosimy nie mylić z ID kontaktu domeny, który jest jawnie widoczny w internecie).

W przypadku domen globalnych (.org .biz .info...), za wyjątkiem domen .com .net do przeprowadzenia transferu potrzeby jest kod transferowy.

Uwaga dotycząca polskich domen:

W przypadku gdy dane osoby, na którą jest zarejestrowana domena są różne od danych przypisanych do loginu, pod którym chcieliby ją Państwo zamówić, należy:

  • podczas składania zamówienia wybrać opcję "Rejestracja zamówienia na dane klienta"
  • podać dane nowego klienta
  • dla danej domeny zostanie utworzony nowy login w naszym systemie, nad którym będą mieli Państwo pełną władzę.

Sytuacja ta jest spowodowana tym, że (w uproszczeniu) każda kolejna polska domena jest rejestrowana ma dane, które zostały uzyskane podczas rejestracji/transferu pierwszej polskiej domeny. Z tego powodu, jeśli zarejestrowali by Państwo pó1niej jakąą domene, jej właącicielem byłby właąciciel uprzednio transferowanej domeny. Dane widniejące w panelu, które mogą Państwo dowolnie modyfikować nie będą już miały na to wpływu.

Po złożeniu zamówienia na transfer polskiej domeny:

Transfery z NASK:

Szczegóły i zasady dotyczące przebiegu transferu zamówionych domen mogą Państwo ujrzeć logując się do panelu.
W sekcji Domeny -> Transfery oczekujące -> Transferuj domeny z NASK powinny pojawić się wszystkie transferowane z NASK domeny.
jeśli nie znajdą tam Państwo swoich domen, prosimy o kontakt.

Transfery polskich domen od partnerów NASK:

Prosimy się zalogować do panelu. W sekcji Domeny -> Transfery oczekujące -> Transfery od partnerów NASK powinny pojawić się wszystkie transferowane od partnerów NASK domeny.
Jeśli nie znajdą tam Państwo swoich domen, prosimy o kontakt.
Należy kliknąć przycisk "Transferuj zaznaczone" i w przypadku odrzucenia kodów przez system ponowić próbę wprowadzając właściwe kody.
Po pomyślnym wprowadzeniu kodów na adres email przypisany do kontaktu domeny zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie transferu, po potwierdzeniu domena zostanie automatycznie przetransferowana.

Warunek konieczny do zakończenia transferu:

Przetransferowanie każdej z domen wymaga dodatkowego potwierdzenia przez abonenta (na adres email otrzymają Państwo link aktywacyjny, którego kliknięcie kończy procedurę transferu).
W przypadku nieotrzymania takiego emaila, prosimy się skontaktować z obecnym rejestratorem domeny celem wyjaśnienia sytuacji. Być może adres, na który dostają Państwo prośbę o potwierdzenie transferu jest nieaktualny.

Uwagi końcowe:

Złożenie zamówienia na transfer domeny nie jest jednoznaczne z gwarancją jego przeprowadzenia!
W wyjątkowych sytuacjach zdarza się, że transfer się nie powiedzie.
Najczęściej ma to miejsce w przypadku:

  • podania złych kodów transferowych
  • niepotwierdzeniu transferu przez klienta np. wskutek niemożliwości odebrania emaila potwierdzającego
  • blokady transferu przez poprzedniego rejestratora
  • przeprowadzania transferu tuż przed datą wygaśnięcia domeny

Gdy do transferu nie dojdzie w przypadku domen zagranicznych na wniosek klienta zwracamy wpłaconą na poczet przedłużenia domeny kwotę.

Transfer polskich domen jest bezpłatny.
Transfer pozostałych domen wiąże się z wniesieniem opłaty za przedłużenie ważnoąci domeny o rok.

Klient ma prawo żądać pisemnie zwrotu kosztów nieudanego Transferu Domeny w ciągu 2 miesięcy i 14 dni od wpłaty, po tym terminie nie zwracamy opłaty za nieudany transfer.